P.A.N. Raisers ry
P.A.N. Raisers
Päihteettömät motoristit

Tietoa yhdistyksestä

-- info in English at the bottom of the page --

Yhdistys on perustettu 29.9.2007 ja hyväksytty yhdistysrekisteriin 14.1.2008.

Yhdistys on perustettu päihteettömien moottoripyöräilyä ja moottoreita harrastavien ihmisten tarpeita varten.

Tarkoituksenamme on yhdistää päihteettömät moottoripyöräilyä harrastavat ihmiset keskenään ja järjestää heille ja muillekin asiasta kiinnostuneille yhteisiä tapahtumia.

Viemme myös sanomaamme, päihteettömyys elämäntapana, missä sitten kuljemmekin.

P.A.N. Raisers on ns. sekapyöräkerho, eli pyörän merkillä ei ole väliä. Yhdistyksessä on jäsenenä 60 moottoripyöräilyn ystävää.

Miten toimimme ?

P.A.N. Raisers ry:n toimintaa ohjaa vuosittain syyskokouksessa jäsenten valitsema hallitus, joka vastaa toiminnastaan suoraan jäsenistölle. Kaikki järjestetty toiminta tapahtuu yhdistyksen jäsenten talkootyönä.

P.A.N. Raisers ry ole sidoksissa mihinkään yhdistykseen, kerhoon tai järjestöön, emme myöskään ota kantaa niiden toimintaan.

P.A.N. Raisers ry tekee yhteistyötä kaupunkien nuorisotoimien, Velmu ry:n, HeTy ry:n, viranomaisten, vapaaehtoisjärjestöjen ja moottoripyöräkerhojen kanssa.

P.A.N. Raisers ry kunnioittaa ja noudattaa Suomen lakeja ja asetuksia.

Liivit

Käytämme liivitunnuksia,joiden väreinä sininen-valkoinen-lila. Rockerit ovat musta-hopeat. Liivitunnus on hyväksytty biker-meetissä 13.9.2008. Selkämerkit ovat yhdistyksen omaisuutta, jotka palautetaan yhdistykselle jäsenyyden päättyessä.

Kerhotalo

Vantaan kaupungilta vuokrattua kerhotaloa hoidetaan ja ylläpidetään talkoovoimin. Kerhotalon avaimen lunastaneet vastaavat kerhotalon ylläpidosta talvella ja kesällä.

Kerhotalo toimii yhdistyksen kokoontumispaikkana ja tilaisuuksien järjestämispaikkana. Kerhotalo on jäsenten käytettävissä ympäri vuoden.

Kerhotalo on savuton ja päihteetön. Lemmikki- tai kotieläinten tuonti kytkettynä piha-alueelle on sallittu.

Kerhotalolla järjestetään kerhoilta kesäaikana myös maanantaisin klo 17-21 ja normaalisti torstaisin klo 17 - 21.

Hallitus ja toimihenkilöt 2019

Vesa Muttilainen - puheenjohtaja

Peter Engström - varapuheenjohtaja

Jussi Gustavsson - hallituksen jäsen

Ari Miettinen - hallituksen jäsen

Timo Mouhu - hallituksen jäsen

Keijo Rauhala - hallituksen jäsen

Veijo Musakka - hallituksen jäsen

Kalevi Lahervuori - hallituksen jäsen

Antti Moisander - varajäsen

Peter Kurlin - varajäsen

Kristina Frietsch-Muttilainen - taloudenhoitaja

Raimo Jylhä - toiminnantarkastaja

Sirpa Neittamo - toiminnantarkastaja

Ari Miettinen - webmaster

Kristina Frietsch-Muttilainen - sihteeri

Info in English

P.A.N Raisers Ry

The association was founded 09.29.2007 and 14.01.2008 approved the Register of Associations. The association was founded intoxicant-free motors and motor cycling enthusiasts for the needs of the people. Our aim is to combine the substance-free riding devout people with each other and organize them and other interested parties have joint events.We are exporting to our message, abstinence as a lifestyle, wherever we ride.

P.A.N. Raisers is known as joint bike club, bike, or sign does not matter.

The association has 60 member motorcycling friends.

How we act?

P.A.N. Raisers Association's operations are driven by the annual autumn meeting of the members elected by the Board, answerable directly to the membership. All the action takes place organized by volunteers from the members of the association.

P.A.N. Raisers association not affiliated with any association, club or organization, we will not comment on their performance.

P.A.N. Raisers Association works with urban youth activities, Velmu Association, Hety Association, authorities, voluntary organizations and motorcycle clubs.

P.A.N. Raisers Association respects and complies with the Finnish laws and regulations.

Vest

We use the symbols vest, with a blue-white in color-purple. Rocker in black and silver. Sign Vest is approved for biker-meeting 09/13/2008. Back characters are the property of the association, and must be returned to the clubhouse at the end of membership.

Clubhouse

Leased from the City of Vantaa, club house, managed and maintained by volunteers. The club house is a meeting place for the association and event venue. The clubhouse is available to members throughout the year.

The club house is a smoke-free and substance-free.

The club held at the House of club night on Mondays and Thursdays from 17 to 21